Прокуратура брифинг Георги Иванов

Прокуратурата проверява Нинова за общо събрание на НС на БСП

В Софийска градска прокуратура е образувана преписка по жалба на Кирил Добрев срещу Корнелия Нинова и други членове на БСП, съобщи по време на брифинг наблюдаващият прокурор Георги Иванов. 

"Към своята жалба Кирил Добрев е приложил решение на ВКС. След като се запознах с неговите твърдения и решението на ВКС, сметнах, че към настоящия момент не са изяснени всички относими факти и поради тази причина следва да бъде извършена проверка по реда на Закона за съдебната власт. Започнах проверка, като в качеството ми на наблюдаващ прокурор. Изпратих писмо за БСП, адресирано до Корнелия Нинова, с което изисках да ми бъдат предоставени заверени копия, стенограма и запис от документи, свързани с проведено общо събрание на Националния съвет на БСП. Съща така призовах в сградата на СРП за снемане на писмени сведения от Корнелия Нинова и други членове на БСП", обобщи наблюдаващият прокурор. 

Иванов заяви, че подобни действия на прокуратурата на са прецедент и по подобен начин се процедира винаги, когато в институцията постъпят жалби. Той призова името на прокуратурата да не бъде използвано за тясно политически цели. 

"Фактът, че определен тип политици са сметнали, че определен тип говорене може да доведе до ползи да теб, не им дава право да накърняват името на съдебната власт. Изказването на Корнелия Нинова е изцяло политическо, недопустимо и цели отклоняване на вниманието на българските граждани от техните актуални проблеми. С подобен тип говорене няма да намалее престъпността", посочи прокурор Иванов.