алея варна

Забраната за коли по крайбрежната алея във Варна влезе в съда

Забраната за движение на автомобили по Крайбрежната алея във Варна – Алея първа влезе в Административния съд – Варна, след като в съда са постъпили три жалби срещу разпореждането на областния управител Благомир Коцев от "Продължаваме промяната". По тях са образувани три административни дела, съобщиха от съда. Две от жалбите са от физически лица, а третата – от управителя и представляващ „Бивалвия СД” ЕООД. И трите обжалвания са свързани с невъзможността на достигането с МПС до стопанисвания от тях обект – ресторант „Мидена къща“  на т.нар. Алея първа.

В жалбите се твърди, че заповедта на областния управител е нищожна, включително и в частта относно забраната за движение на МПС, "поради което същата не може да породи правното си действие". Според документите забраната на Коцев касае имот, който, съобразно действащия ПУП и ОУП, е път – част от четвъртокласната пътна мрежа, поради което областният управител е некомпетентен орган. Жалбоподателите твърдят, че в тази си част заповедта представлява общ административен акт, за чието издаване не е спазена предвидената от АПК процедура по предварително обявяване и обсъждане. Посочва се още, че предварителното изпълнение на акта в частта относно забраната за движение на МПС "прави достъпа до плажа изцяло невъзможен за хора с увреждания, възрастни хора, семейства с малки деца, болни".

Жалбоподателите молят съда да постанови решение, с което да прогласи за нищожно или да отмени като незаконосъобразно разпореждането на Коцев. "Тъй като жалбите са подадени в нарушение на чл. 152, ал. 1 от АПК, който изисква „жалбата или протестът да се подават чрез органа, издал оспорвания акт“, с разпореждане от 13 юли 2022 г. съдът изиска цялата административна преписка от органа, издал акта.

Произнасяне по жалбите ще има, след като постъпи преписката в съда", обявиха от Административен съд – Варна.

Заповедта на областния управител гласи, че движението на автомобили по Алея първа е забранено, като колите ще стигат само до паркингите в северната част на зоната. Сметоизвозването по алеята и зареждането на заведенията ще става както и досега. Според областния управител има спор между общината и регионалното министерство дали Алея първа е улица или брегоукрепително съоръжение, но е ясно, че е държавна собственост, което му дава право да се разпорежда и да издава заповеди за тази територия. Позицията му бе подкрепена и от министъра на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер. Според него областният управител е предприел много позитивна стъпка за Варна, връщайки алеята на пешеходците. Коцев обаче срещна отпор от депутатите на ГЕРБ-СДС от Варна, както и от собствениците на "Мидена къща".