мвр

МВР се отчете за работата си

Главният секретар на МВР Петър Тодоров представи информация за хода на реформата в МВР, както и за състоянието на престъпността и резултатите от противодействието ѝ, справянето с миграционния натиск, материално-техническото обезпечаване на ведомството и законодателните инициативи на МВР.

За последните 5 месеца (януари-май 2022 г,) в страната са регистрирани общо 34 016 престъпления, което е с 5% по-малко в сравнение със същия период през миналата година. С 4 пункта повече е разкриваемостта на престъпленията в сравнение с 2021 г.

Престъпления като кражби и наркотици са разкрити с 10,6 пункта повече. По отношение на кражбите на автомобили се наблюдава завишаване и усилията на полицията са съсредоточени в този вид престъпления от конвенционалната престъпност. Усилията на МВР са насочени и към измамите. През май са реализирани няколко групи телефонни измамници на територията на Чехия и Гърция, доказани са престъпления за над 70 000 евро.

Проведени са 182 специализирани акции в същия период. По отношение на противодействието на организираната престъпност са 87 акции в сравнение с 60 за миналата година, а 10 от тях ГДБОП са осъществили на територията на няколко държави с чужди служби. За този период за образувани 190 досъдебни производства и са задържани 339 души.

Има завишаване на катастрофите и загиналите през летния сезон. Вероятната причина е отпадането на COVID мерките и засилването на трафика, отбеляза Тодоров. От началото на годината са закупени над 200 камери, които са дадени по дирекциите на МВР с цел въздействие и превенция.

Относно миграционните процеси има сериозно увеличение за първите 5 месеца от годината. Над 38 000 са опитите за преминаване на държавната ни граница на граждани от трети страни, основно на турско-българската граница. Наложило е се от 21 април да се активира Плана за действие при извънредни ситуации вследствие на увеличения миграционен натиск.

Над 314 украински граждани са преминали през страната, а в момента 78 000 са на територията на България.