Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС предостави средства за награден фонд по образователна програма

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекция по бюджетите на органи на съдебната власт за 2022 г., във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ (Програмата) през учебната 2021/2022 година. Средства в общ размер 23 600 лв., за награден фонд – под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и други, получават 54 съдилища и 10 прокуратури. Сумата за всеки орган варират между 200 лв. и 800 лв., съобразно броя на обхванатите ученици. При партньорство между няколко съдилища и прокуратури средствата се предоставят на водещия съд или на определен от тях орган. За реализиране на конкретни инициативи насочени към учениците са предоставени общо 1 875 лв. на Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Радомир, Районен съд – Силистра и Районен съд – Нови пазар.

Образователната програма се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката от учебната 2014/2015 година. През настоящата учебна година по данни на МОН са обхванати 11 745 ученици. Програмата се реализира в 25 области на страната, в общо 64 населени места. В нея участват 94 съдилища и прокуратури, включително 3 окръжни следствени отдела и 4 териториални отделения към районни прокуратури, в партньорство със 128 училища, Клуб по интереси „Млад бързописец“ към Дом на науката и техниката – гр. Варна, Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие – гр. Ловеч, Икономически университет – гр. Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев“ – филиал гр. Силистра.

Лекционният курс се провежда в рамките на учебната програма по „Гражданско образование“ за XI и XII клас, и в „Часа на класа“ за учениците от V до XII клас.

За Програмата ВСС получи специалното отличие на журито в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа през 2017 г., а през 2018 г. с нейното представяне се класира на второ място в първото „Изложение на Европейската мрежа на съдебните съвети“ в Португалия.