вкс

Назначиха трима зам.-председатели на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт назначи Евгени Стайков – съдия във Върховния касационен съд, на длъжността „заместник-председател“ и ръководител на Търговска колагия на ВКС; Лада Паунова – съдия във ВКС, на длъжността „заместник-председател“ и ръководител на Наказателната колегия на ВКС, както и Мими Фурнаджиева – съдия във ВКС, на длъжността „заместник-председател“ и ръководител на Гражданската колегия на ВКС, считано от датата на встъпване в длъжност.

Кандидатурите са предложени от Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, след като са номинирани от съответните колегии на съда и са получили подкрепата на Пленума на ВКС.

Съдия Стайков има над 35 години юридически стаж като съдия и адвокат. Кариерата му започва през 1985 г. като стажант-съдия в Софийски градски съд. Последователно е бил съдия в Първи районен съд, председател на Трети районен съд, член-съдия в Софийски градски съд, а в периода 18 март 1998 г. – 4 септември 2009 г. – председател на Софийския апелативен съд. От 8 юни 2015 г. е съдия в Търговската колегия на ВКС.

Съдия Паунова има над 22 години стаж в органите на съдебната власт, като общият ѝ юридически стаж е повече от 31 години. Кариерата ѝ започва като стажант-съдия в Софийски градски съд през 1988 г., след което е младши съдия в СГС. Правораздавала е в Софийски районен съд, в Софийски апелативен съд, а считано от 24 април 2015 г. и до момента е във ВКС. На 1 юни 2020 г. е назначена за председате на Трето отделение в Наказателната колегия на ВКС. Била е лектор в Националния институт на правосъдието и член на Аналитичното звено на Наказателната колегия на ВКС.

Съдия Фурнаджиева има над 33 години юридически стаж, от които повече от 28 години в органите на съдебната власт. През 1987 г. започва кариерата ѝ като стажант-съдия в Софийски градски съд, след което е съдия в Районен съд – Разлог и в Окръжен съд – Благоевград. В периода от юли 2000 г. до ноември 2004 г. е била заместник-председател и председател на Окръжен съд – Благоевград, а от 30 март 2007 г. правораздава във ВКС.

Освен придобит опит като административен ръководител, съдия Фурнаджиева има завършена през 2006 г. магистратура по съдебна администрация в Съединените американски щати.