Висш съдебен съвет

Съдия Юлия Раева е резервен член на Консултативния комитет на ЕПС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет номинира Юлия Раева – съдия във Върховния административен съд, за резервен член на Консултативния комитет на Единния патентен съд (ЕПС). Нейната кандидатура е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, в отговор на писмо на ВСС, с чието решение се прави номинацията.

Колегията прие също доклад от Любка Петрова – съдия във ВАС, за участието ѝ в учредителното събрание за конституирането на Консултативния комитет на ЕСП, проведено в Люксембург. С решение на Съдийската колегия на ВСС тя е номинирана за представител на Република България в Консултативния комитет на ЕСП.