Висш съдебен съвет

Районни съдилища из далечната провинция почти не намират председатели

Вече пета година съдът в Първомай е без титулярен ръководител. От 2017 г. насам са открити 19 процедури за избор на председател, но кандидати няма. Вчера Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) откри 20-тата процедура.

Подобна е ситуацията и в други малки районни съдилища. Тези в Ардино, Тервел, Оряхово и Мадан пък са без шефове четвърта година. За първите две съдилища до момента са направени 13 опита да се намерят председатели, а за другите две – по 12 пъти. Във вторник СК на ВСС обяви и за там поредните процедури за избор на ръководители. Проблеми има и със съдилищата в Средец и Нови Пазар като вчера започна 12-тата процедура за първия и 10-тата за втория съд, сочи Lex.bg.

На заседанието на Съдийската колегията на ВСС вчера Олга Керелска обърна внимание на колегите си върху липсата на кандидати за председатели на някои съдилища. Тя попита останалите дали не трябва Съдийската колегия да предприеме някакви действия като например да се говори с шефовете на съответните окръжни съдилища и да ги призове да потърсят кандидати.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков добави, че става дума за районни съдилища, които са далеч от областните центрове. „Ние трудно намираме съдии за тези съдилища, камо ли административни ръководители. Този проблем показва необходимостта от реформа на съдебната карта“, каза Чолаков.

Керелска заяви, че би поела ангажимента да постави въпроса в Комисията за атестирането и конкурсите и после да бъде предложено конкретно решение на Съдийската колегия.

Освен за Първомай, Ардино, Тервел, Оряхово, Мадан, Средец и Нови Пазар, тръгнаха процедури за избор на председатели и на съдилищата в Ихтиман, Мездра, Поморие, Козлодуй и Кюстендил.