акф

АКФ: Настояваме за пълна прозрачност на българската част по руските енергийни проекти

Отворено писмо до министър-председателя Кирил Петков

Уважаеми г-н Петков,

през годините има натрупан сериозен брой въпроси за начина, по който са инициирани, проведени и изпълнени големите енергийни проекти на територията на Република България и най-вече приключилите проекти за разширяване на газопреносната мрежа, които представляват продължение на проекта “Турски поток”.

Огромни остават съмненията както за скрити геополитически цели, така и за директно корупционно влияние в тези проекти. Осветяването им като евентуален източник на стратегическо корупционно влияние е от особено значение за борбата с корупцията в България.

В обобщение, през годините са се появявали немалко информации с индикатори за следните корупционни практики и злоупотреби:

 • Директна политическа намеса с цел незаконно ускоряване на едни и забавяне на други конкурентни проекти;
 • Непрозрачно формиране на консорциуми за изпълнение на строителните работи от овластени политически лица и посредници;
 • Данни за директна монетарна корупция;
 • Данни за купуване на “медийни” услуги под формата на договори за медийно обслужване;
 • Изкупуване на скъпи парцели земя от частни собственици за целите на инфраструктурните проекти;
 • Необосновано и неясно поскъпване на строителните дейности, в някои случаи до 400 % над първоначално обявените;
 • Плащане на “целеви” допълнителни заплати на висшия мениджмънт в българската енергетика с цел директно купуване на влияние.

Във връзка с това и със заявения от Вас приоритет за върховенство на закона и прозрачни институции настояваме за следното:

 1. Публикуване на всички протоколи от срещи на високо ниво между български официални власти и руската страна по темата изграждане на „Южен поток“ (2010-2014) и по-късно на продължението на “Турски поток” през България (от 2015 досега), включително и на тези с участие на президента на “Газпром” и на специални пратеници на президента на Русия.
 2. Осветяване и одит на цялата документация на “Южен поток България” АД от споразумението за неговото създаване до проведените тръжни процедури за строителството, с особен акцент на всички непривични разходи като придобиване на имоти, хонорари за услуги и договори за правно и медийно обслужване и прочие – като знаков пример за непрозрачно изпълнение на инфраструктурен проект.
 3. Публикуване на пътната карта или меморандума за развитие на газопреносната мрежа, подписан между „Газпром“ и българското министерство на енергетиката през 2017 година. Този документ се оказа “липсващ” според изявление на българския енергиен министър, което вече би трябвало да е предмет на институционална проверка на най-високо ниво.
 4. Публикуване на комуникацията между Република България и Европейската комисия по отношение на газопровода “Южен поток” и продължението на “Турски поток”.
 5. Публикуване на кореспонденцията и договорите, включително тези за заеми, между Република България, от една страна, и “Газпром” и неговите дъщерни дружества, от друга, свързани с изграждането на газопроводите.
 6. Проверка и разсекретяване на получените сигнали в ДАНС за корупционни практики по отношение на тези проекти и преглед на свършената работа по тях.
 7. Публикуване на всички стенограми на Министерски съвет от 2010 година досега, в които са обсъждани тези проекти и са гласувани решения, свързани с тях.

Уважаеми г-н Премиер,

Горните искания за публикуване на информация от висок обществен интерес не изчерпват всички проблемни корупционни точки в българската енергетика. Изпълнението им обаче ще бъде добро начало на прозрачност и пример за ясно поставяне на обществения интерес като основен приоритет на държавното управление.

Корупцията в големите енергийни проекти не е мит, а реалност. Време е за прозрачност за случващото се в българската енергетика и можете да разчитате на нашата експертна помощ за постигането на тази цел. Всеки ден на продължаващо информационно затъмнение работи срещу интересите на българските граждани.

С уважение,

Бойко Станкушев,

Директор на Фондация „Антикорупционен фонд“