награди акаадемия мвр

Петима курсанти от АМВР отличени в конкурс за есе за домашното насилие

Курсантът от Академията на МВР Мария Илиева е индивидуалният победител в конкурса за есе, посветено на проблемите на домашното насилие и това, основано на пола. Той бе обявен на 25 ноември 2021 година, Международният ден за премахването на насилието, основано на пола. Организатори на инициативата – част от дейностите в 16-дневката на ООН, посветена на този проблем, са ГДНП и АМВР. Право на участие в конкурса имаха обучаващите се в Академията, а творбите бяха оценявани от екип на АМВР и ГДНП.

С първа награда бе отличено есето на курсант Милена Добрева, втората бе отредена за Борислав Бахтарлиев, а третата – за Мариян Игнатов. Журито присъди и поощрителна награда, която получи Бистра Лисова.

Наградите на победителите бяха връчени днес на церемония в АМВР, на която присъстваха зам.-ректорът на АМВР доц. д-р Милорад Йорданов, деканът на факултет „Полиция“ комисар Стоян Стоянов и инспектор Ирина Рогева от ГДНП.

Радостно е, че млади хора като вас проявяват чувствителност към проблемите, свързани с домашното насилие. Това е тема, която трябва да бъде сложена на масата и да се говори за нея, заяви  зам.-ректорът на АМВР. Той благодари на младите си колеги за изказаната активна позиция и изрази надежда, че ще запазят отворени сърцата си за проблемите на хората.

Всеки един от наградените получи грамота, както и предметна награда от Международната полицейска асоциация (ИПА).