гднп

В ГДНП приключва проект по противодействие на екопрестъпления

В срещата, в която бе представен обобщителен анализ на италианския опит и добри европейски практики, участваха служители от ГДНП, СДВР, ОДМВР, РИОСВ-София, СГП и НСлС. Гост-лектори бяха представители на Италианския корпус на карабинерите. Форматът се състоя след серия от обучения, проведени в рамките на проект „Укрепване капацитета на полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”.

Пред участниците в сесията зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Борислав Муеров изрази надежда, че  чрез проведените онлайн обучения ще се постави практическа основа, която ще подпомага ежедневната дейност на служителите от системата на МВР, ангажирани по противодействие на екопрестъпленията.

Основната му цел проекта бе проучване на чуждия опит, който да послужи за база на изготвяне на информационни брошури с указания и правила за противодействието на подобен тип престъпления и в частност – нелегалния трафик отпадъци.