Парламент Мартин Димитров

Кратко и ясно: Няма автоматизирани измервателни уреди за производителите на алкохол и цигари

В отговор на парламентарен въпрос, поставен от Мартин Димитров – депутат от парламентарна група на „Демократична България“ относно реалното функциониране на автоматизирани измервателни уреди за производителите на алкохол и цигари,

Министерството на финансите отговори така:

"Благодаря, господин Димитров, за въпроса!

Краткият отговор е: не, няма такива уреди. Причината е, че Министерството е срещнало трудности при подаването на нотификацията, тъй като това са сложни системи. Благодаря, че обърнахте внимание на този въпрос.

Надявам се след около месец да Ви дам различен отговор."