Висш съдебен съвет

В понеделник Гражданският съвет към ВСС ще заседава по искане на БАСП

По предложение на Българската асоциация на съдиите по вписванията Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще проведе извънредно заседание на 7 февруари 2022 г. – понеделник, от 11.30 ч. На него ще бъде обсъдено искане за реакция и предприемане на консолидирани действия от страна на организациите – членове на ГС към ВСС, по повод внесения в Народното събрание Проект на Закона за държавния бюджет за 2022 г., в който чрез текст в Преходните и заключителните разпоредби към се прави опит за безпрецедентна подмяна на едно съдебно-охранително производство и превръщането му в административно такова, като инструмент на изпълнителната власт.

Дневният ред за заседанието е публикуван на интернет сайта на ВСС.