сгс

Повдигнаха обвинения на управителя на „Хелп Карма“ заради финансови злоупотреби

Следовател в отдел „Следствен“ при Софийска градска прокуратура (СГП) след доклад при наблюдаващия прокурор повдигна обвинение за длъжностно присвояване на управителя и председател на управителния съвет на Фондация „Хелп Карма“.

Предмет на досъдебното производство е разследване на финансови злоупотреби и неправомерно отклоняване на средства, събрани в рамките на дарителски кампании, организирани от Фондацията.

Проведено е мащабно разследване, в рамките на което са разпитани десетки свидетели, назначени са данъчни ревизии на юридически и свързани с тях физически лица, като част от ревизиите са приключени. От други резултатите все още се очаква да бъдат предоставени на прокуратурата. По мотивирани искания на СГП съдът е допуснал разкриване на банкова тайна, както и на данъчна и осигурителна информация. В тази връзка по делото е приобщена обемна относима към предмета на разследване документация. Назначени и изготвени са компютърна, счетоводна и техническа експертизи.

По реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от Софийски градски съд (СГС) е наложен запор на парични суми на обща стойност 8 600 000 (осем милиона и шестстотин хиляди) лева.

Предстои постановлението за привличане да бъде предявено на обвиняемия и същият да бъде разпитан в това качество. Съгласно чл. 55, ал. 1 от НПК обвиняемият има право да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението.

Разследването по случая продължава. Същото се провежда от екип от следователи в отдел „Следствен“ към Софийска градска прокуратура под ръководството и надзора на прокурор в СГП.