съд благоевград

Обвинителен акт срещу полицейски служител

Районна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу К. К., полицейски служител, привлечен към наказателна отговорност за извършени от него престъпления по НК – съставяне и използване от длъжностно лице на официален документ, удостоверяващ неверни обстоятелства, неправомерно получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност и скриване на неизключително нему принадлежащи документи.

Разследването по образуваното досъдебно производство е проведено след извършена проверка във връзка с постъпил сигнал. Тя е била възложена през декември 2019 г. на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР по повод действия на полицейски служител и е приключила с данни за извършено престъпление.

През януари 2021 г. К.К. е бил привлечен в качеството на обвиняем. По делото са проведени разпити с 28 свидетели, предимно разследващи полицаи от състава на ОД на МВР гр. Благоевград.

По досъдебното производство, приключило с внесен в съда обвинителен акт, е установено, че на 3 февруари 2016 г., обвиняемият К. К. съставил докладна записка, в която отразил за претърпяна от него злополука след прибиране от работа. Посочил за преглед при личния си лекар, като му било предписано лечение и издаден болничен лист.

По така депозираната докладна записка, началник отдел „Разследване“ извършил проверка и категорично установил, че отразените в нея от полицейския служител обстоятелства не отговарят на действителността. К. К. депозирал и друг болничен лист, удостоверяващ неработоспособност, с посочена невярна диагноза. Впоследствие от НОИ по сметката на обвиняемия му била преведена сума от 1162,91 лева, като обезщетение за временна неработоспособност.

По делото са събрани доказателства и за извършеното от К. К. скриване на неизключително нему принадлежащи документи. На неустановена дата в периода от 22 юни 2020 г. до 26 март 2021 г., К. К. скрил материали по преписка, заведена в деловодството на 2 РУ при ОД на МВР – Благоевград, касаеща проверка срещу разследващи полицаи. Той знаел, че те са необходими на проверяваните лица за завеждане на гражданско дело. Посредством укриването на материалите по преписката и непредаването им за архивиране обвиняемият целял да им прегради възможността да заведат частно дело в съда с оглед защита на правата им. По делото са били приложени извлечения от Централизираната информационна система за документооборота в МВР, от която е видно, че последно материалите по исканата преписка са били предаден на ръка на К. К.

Предстои делото да продължи в съда.