библиотека вас

20 години от създаването на библиотека „Петко Добчев“ към Висшия адвокатски съвет

На заседание на Висшия адвокатски съвет беше отбелязана 20-годишнината от създаването на библиотека „Петко Добчев“ към съвета.

В продължение на две десетилетия читателите на библиотеката – както в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 1 А, така и във филиала в ЦОА „Кръстю Цончев“, могат да заемат ценни библиотечни издания, документи от подръчните и справочни фондове в читалнята, да ползват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания, да правят справки в различни правно-информационни системи.

През всички години от съществуването на библиотеката Висшият адвокатски съвет, във всички негови състави, е проявявал специална грижа за библиотеката, включително като е отделял средства за попълване и съхранение на библиотечния фонд.

По повод 20-годишнината председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев връчи специални грамоти на служителите в библиотеката – Благовеста Балканджиева и Илка Данчева.