кпконпи

КПКОНПИ внася в окръжни съдилища искове за над 2 млн. лв.

На свое заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на исковимолби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната на обща стойност 2 070 559, 42 лв., както следва:

В Софийски градски съд се внася иск срещу Славчо Марков на стойност 411 339, 77 лв. Претендира се и отнемане в полза на държавата на 4 недвижими имота и 1 моторно превозно средство. Марков е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група с ръководител Васил Божков, създадена с користна цел и деяния, за които е предвидено над 3 г. лишаване от свобода.

Срещу Александър Тасев е предявен иск в Софийски градски съд на стойност 275 743, 44 лв. В него е включена и цената на 3 недвижими имота и 1 моторно превозно средство. Тасев е с обвинение от прокуратурата за разпространение на наркотични вещества.

Искова молба на стойност 268 640 лв. се внася в Софийски градски съд срещу Георги Асенов. Той е обвинен от прокуратурата за участие в престъпен сговор за нанасяне на телесни повреди на лица с цел имотна облага. За участие в същия престъпен сговор е повдигнато обвинение и на Никола Асенов. След получено уведомление от прокуратурата и проверка на КПКОНПИ, срещу него се внася иск на стойност 245 066, 35 лв. в СГС. Претендират се и идеални части от имот, както и едно моторно превозно средство.

Срещу Тодор Нечев се внася искова молба в Софийски градски съд на стойност 318 751, 71 лв. В цената е включена и стойността на 10 моторни превозни средства. Нечев е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления чрез съставяне и използване на документи с невярно съдържание.

В Окръжен съд – Велико Търново се внася иск срещу Радослав Христов на стойност 100 498, 54 лв. Той е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за рекет и извършване на незаконни финансови сделки.

В Окръжен съд – Пловдив се внася искова молба на стойност 450 519, 61 лв. срещу Николай Мечков. В нея е включена цената на 5 недвижими имота и 1 моторно превозно средство. Мечков е обвинен от прокуратурата като ръководител на организирана престъпна група за изнудване.