съд търново

Съдят мъж за неплатени над 200 000 лв. данъци

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу Е.И., който при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управляващ и представляващ дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на дружеството в особено големи размери – 202 176,42 лева.

За да избегне установяването и плащането им, обвиняемият решил да укрие част от приходите от продаваните от дружеството новопостроени сгради. Той не издавал фактури или друг счетоводен документ за целия размер на получената в действителност цена за имотите. Също така не декларирал нефактурираната облагаема стойност по тези сделки и начисления ДДС в месечните справки-декларации по ЗДДС на дружеството и в съпътстващите ги дневници за продажбите, като  отразявал в тях неверни занижени стойности и не включил тези облагаеми приходи от продажби на имоти в годишните данъчни декларации по ЗКПО на дружеството.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.