кат деца

Полицаи помагат на деца от Тутракан да усвоят правилата за пътна безопасност

С поредица беседи полицейски служители на РУ-Тутракан помагат на децата да усвоят правилата за пътна безопасност. В инициативата са обхванати детските градини и класовете от начална училищна степен в общината.

Целта е още от ранна възраст децата да придобият навици за безрисково поведение на пътя, да познават и ползват обозначените места за пресичане на пътното платно, да знаят кои са безопасните места за игра и управление на велосипеди и тротинетки, за да се сведат до минимум пътнотранспортните инциденти с малолетни.

По време на срещите малчуганите имат възможност да разгледат екипировката и отличителните знаци на полицаите, патрулните автомобили и помощните средства, които използват във всекидневната си дейност служителите, осъществяващи контрол на пътното движение.

Под формата на практически игри с помощта на полицаите и педагозите децата затвърждават и надграждат знанията си за пътната безопасност.