Прокуратура на Република България

Във ВКП събират информация за изборните престъпления и нарушения

Във Върховна касационна прокуратура функционира дежурното звено от прокурори и служители, което обобщава постъпващата от прокуратурите в цялата страна информация, свързана с извършени престъпления и нарушения на изборния процес.

Във всяка област на страната продължават работа и създадените областни междуведомствени звена, които осъществяват координация за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Общият брой на образуваните преписки, свързани с нарушения на изборните права на гражданите, към 13,00  часа на 13.11. 2021 г. е 550, а образуваните досъдебни производства са 108.

Двадесет и четири преписки и четиринадесет досъдебни производства съдържат данни за нарушения, касаещи изборите за президент и вицепрезидент, а 526 преписки и 94 досъдебни производства се отнасят за изборите за Народно събрание.

Преписките са започнати по сигнали на граждани, ДАНС и от органите на МВР.

За изясняване на фактическата обстановка, съдържаща се в сигналите, както и с цел събирането на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от общ характер, наблюдаващите прокурори са възложили на органите на МВР извършването на проверки.

Поради липса на събрани от органите на МВР данни за извършени престъпления са постановени 19 откази за образуване на досъдебни производства във връзка с вота за президент и вицепрезидент на Република България, а 352 са отказите, касаещи изборите за Народно събрание.