Прокуратура на Република България

ПРБ наблюдава 369 преписки и 97 досъдебни производства, свързани с нарушения на изборния процес

От началото на предизборната кампания до 13,00 часа на 12.11.2021 г. в прокуратурите на територията на страната са образувани 369 преписки и 97 досъдебни производства, свързани с нарушения на политическите права на гражданите за изборите за президент и вицепрезидент и за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Двадесет преписки и дванадесет досъдебни производства съдържат данни за нарушения, касаещи изборите за президент и вицепрезидент, а 349 преписки и 85 досъдебни производства се отнасят за изборите за Народно събрание.

Преписките са започнати по сигнали на граждани, ДАНС и от органите на МВР.

За изясняване на фактическата обстановка, съдържаща се в сигналите, както и с цел събирането на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от общ характер, наблюдаващите прокурори са възложили на органите на МВР извършването на проверки.

Поради липса на събрани от органите на МВР данни за извършено престъпление едно досъдебно производство във връзка с изборите за Народно събрание е прекратено. 14 са отказите за образуване на досъдебни производства във връзка с вота за президент и вицепрезидент на Република България, а 237 са отказите, касаещи изборите за парламент.

Припомняме, че с оглед необходимостта от гарантиране в максимална степен на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискванията на закона, във Върховна касационна прокуратура е създадено дежурно звено, което да анализира постъпващите в прокуратура сигнали, свързани с изборни нарушения.