съд хасково

За деветмесечието РП – Хасково е предала на съд 1104 лица

За първите девет месеца на 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество общо 2 627 броя наказателни производства, от които внесените в съда прокурорски актове са 1017 срещу 1104 лица. От тях 460 са обвинителни актове срещу 498 лица, 461 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 508 лица и 96 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК срещу 98 лица.

За периода са образувани общо 2045 досъдебни производства и 785 бързи производства за престъпления от компетентността на Районна прокуратура-Хасково. Внесените в съда бързи производства са 533 срещу 560 лица.

По актове на  Районна прокуратура – Хасково са постановени 1892 наказания – ефективно лишаване от свобода,  условно, а така също пробация, лишаване от право от правоуправление на моторно превозно средство, което се налага кумулативно. За същия период по актове на прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са наложени 735 глоби за общо 852 507 лева.

Глобите също се налагат кумулативно с други наказания или отделно.