СРС

СРС няма да гледа наказателни дела в открити заседания до 29 октомври

Софийският районен съд няма да разглежда наказателни дела в открити заседания от днес до 29 октомври включително. Това гласи заповед на председателя на съда Александър Ангелов, издадена във връзка с усложнената епидемична обстановка.

Повишената заболеваемост в София е довела до голям брой отсъстващи съдебни служители в Наказателното отделение на съда, което затруднява работата на институцията.

Според решението на председателя на най-натоварения съд у нас ще се гледат само определени дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, за издръжка или за родителски права на ненавършили пълнолетие деца.