Висш съдебен съвет

Дисциплинарка на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искането на главния прокурор за временно отстраняване от длъжност на Стела Илиева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра, за заседанието си на 3 ноември 2021 г.

Колегията реши отново да изпрати препис от искането на Главния прокурор, като следовател Илиева ще бъде уведомена за възможността да бъде изслушана или да даде писмено становище по реда на чл. 230, ал. 2 от ЗСВ.