зарин

Експерт по химическо и биологично оръжие представи България на научен форум в Италия

По лична покана преподавателят в НВУ „Васил Левски“ проф. Михаил Харалампиев участва в научна конференция на тема „Превенция и ликвидиране на последствия при химически, биологически радиологически и ядрен тероризъм“. Тя се проведе от 5 до 7 октомври, а домакин бе Обединеното военнохимическо училище в италианския град Риети, считан за географски център на страната. На конференцията, организирана от европейска организация, присъстваха учени от Германия, Италия, Испания, САЩ, Южна Корея, Словакия и Чехия. Научният доклад, който проф. Харалампиев представи, е „Изследване проникването на пари и аерозоли на тъкани, предназначени за защитни маски срещу COVID-19“.

„Направленията на докладите бяха свързани с начините на превенция от различните видове тероризъм, а така също с ликвидиране на последствията от подобни актове с ядрен, химически, биологичен риск и т. н., към който спада и новата болест, която представлява биологичен риск“, коментира за в. „Борба“ ученият.

Конвенцията за забрана на химическото оръжие разрешава на страните да си произвеждат или купят БОВ от типа на зарин, зоман, VX газове и др., които обаче трябва да бъдат декларирани в Организацията за забрана на химическото оръжие в Хага и да се доказва тяхното реално използване. В България нямаме от тях и не сме си позволявали да искаме, защото това струва твърде скъпо и изисква инспекции на място от посочената организация, уточни проф. Харалампиев. Темата е винаги актуална, макар повече от 98,5% от химическото оръжие в света да е унищожено. Но възможностите да се използва остават.

Интерес са представлявали демонстрациите на изключително прецизни детектори за откриване на високотоксични и токсични вещества в индустрията. Ние също имаме, но са на по-стар принцип.

За да се избегнат рисковете при тренировките с живи отровни агенти, са били представени радиологически симулатори. Подобни тренировки са реалност и в нашия Военен университет, като стимулаторите военните си ги правят сами. На конференцията били представени от различни фирми прибори и апарати за откриване на БОВ и индустриални токсични вещества чрез дистанционно наблюдение върху местността или в заводите, където се произвеждат различни видове химикали. Това е важно, за да не се премине т. нар. прагова концентрация, която може да влияе върху здравето на работещите. Приложението им е много по-широко и могат да се използват от „Гражданска защита“, която според проф. Михаил Харалампиев трябва да се възстанови с всички предишни функции. Защото съвременният тероризъм в различните му форми не е насочен към войската, а към населението, макар основното ядро, което ликвидира последствията, да са войсковите подразделения.

Друга новост, която бе показана на научния форум, са съвременни прибори за откриване на експлозиви, станции за извършване на лична и специална обработка при актове на химически и биологически тероризъм.

Проф. Михаил Харалампиев е преподавател в НВУ „Васил Левски“, катедра „Защита на населението и инфраструктурата“.

По заръка на бригаден генерал Иван Маламов по време на конференцията нашият представител е връчил плакет, свързан с програма „Еразъм“, на бригаден генерал Емилио Корбучи – началник на военното училище в Риети. Предвижда се размяна на обучаеми между двете висши училища.