Граждански съвет всс

Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“ е новият член на Гражданския съвет към ВСС

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет (ГС) проведе заседание с участие на новоизбраните му съпредседатели: Евгени Иванов – член на ВСС, и Мария Карагьозова от страна на професионалните и граждански организации в област „Правосъдие“.

„За мен Гражданският съвет е жизнеспособно и необходимо формирование към ВСС. Важен е гласът на хората, които имат ценен страничен поглед към ВСС“, каза Евгени Иванов в обръщението си към организациите-членки. Той сподели, че е съпричастен с дейността на ГС, защото като председател и представител на Асоциацията на прокурорите в България, е участвал в неговата работата от самото му създаване, до своя избор за член на ВСС.

В хода на заседанието, Гражданският съвет се запозна с кандидатурата и прие за член сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“. Акцентирано бе на неговия дългогодишен опит в обучението на съдебно-счетоводни експерти, в популяризирането на българската и международна практика и етичните стандарти в дейността, както и в издателството на тематични издания.

Гражданският съвет гласува несъответствието на дейността на Камарата на арбитражните и съдебни експерти в България и нейните представители с целите на ГС, посочени в Правилата за неговата дейност, както и с други обстоятелства, свързани с участието на организацията в работата на ГС.