съд пазарджик

ОП – Пазарджик сигнализира областния управител за нерегламентирано сметище

В изпълнение на правомощията по надзор за законност, осъществяван от Прокуратурата на Република България, Окръжна прокуратура – Пазарджик е сигнализирала областния управител на гр. Пазарджик за установено нерегламентирано сметище в с. Калугерово, общ. Лесичево. То е разположено върху имот без установен собственик.

Окръжна прокуратура – Пазарджик е указала на областния управител да приложи предвидените от закона мерки за актуване на имота като държавна собственост, след което да предприеме необходимите действия, съвместно с община Лесичово и кмета на с. Калугерово, за разчистване на сметището.

Дадени са препоръки за изграждане на видеонаблюдение в имота с оглед пресичане на неправомерното изхвърляне на отпадъци.