Конституционен съд

Конституционният съд прекрати делото за Бюрото за защита, гледа Закона за МВР

Конституционният съд прекрати делото за Бюрото за защита поради отпаднал предмет. Съдът приема, че отмяната на част от оспорените по настоящото дело разпоредби и измененията, водещи до промяна в смисъла на останалите оспорени разпоредби, водят до отпадане на предмета на делото.

На заседанието са присъствали единадесет конституционни съдии. Определението е прието единодушно.

Последното Народно събрание отмени атакуваните от държавния глава текстове и бюрото мина под ръководството на министъра на правосъдието. Освен това му бяха отнети полицейските функции и му беше възложено да пази единствено застрашените свидетели по наказателни производства. Преди това то отговаряше и за охраната на прокурорите и следователите, за чиито живот има заплаха. Сега всички магистрати вече се пазят от главна дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдието.

В искането си до КС президентът Румен Радев заяви, че възлагането на главния прокурор на ĸoнтpoла над дeйнocттa на Бюрото по защита и разширените правомощия на бюрото, сред които и полицейски функции, надxвъpлят ĸoнcтитyциoннo peглaмeнтиpaнитe пpaвoмoщия нa пpoĸypaтypaтa и в чacтнocт – нa глaвния пpoĸypop и са в противоречие с принципите на разделение на властите, на пpaвoвaтa дъpжaвa и на нeзaвиcимocт нa cъдeбнaтa влacт.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Определението е прието единодушно с 10 гласа.