всс

Прокурорската колегия на ВСС взе решение по две дисциплинарки

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със Заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Монтана дисциплинарно наказание по Закона за съдебната власт – „забележка“, на Никола Ставрев – прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

Колегията потвърди и наложеното със Заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София дисциплинарно наказание „забележка“, на Таня Коцева – прокурор в Окръжна прокуратура – София.

Заповедите на административните ръководители, ведно с решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се приложат към кадровото дело на прокурорите.