Висш съдебен съвет

Дисциплинарка на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по дисциплинарно дело № 4 по описа на ВСС за 2020 г. срещу Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд. Решението е във връзка със спазване на определения в ЗСВ 7-дневен срок, в който съдия Миталов може да направи писмени възражения и да посочи доказателства, с оглед предложението за налагане на дисциплинарно наказание, съгласно извлечение от протокол № 32 от заседанието на СК на ВСС.

Делото е образувано по предложение на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Миталов за извършено дисциплинарно нарушение.