митници свищов

Стопанската академия награди Агенция „Митници“

Агенция „Митници“ беше удостоена с юбилеен плакет и грамота по повод 30-годишнината на специалността „Стопански и финансов контрол“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Отличието, както и признание за много доброто сътрудничество между митническата администрация и Стопанската академия, получи заместник-директорът на Агенция „Митници“ Лъчезар Кръстев.

„Общите ценности на двете институции са основа на дългогодишното и устойчиво партньорство“ се казва в поздравителен адрес от името на директора на Агенция „Митници“ Павел Тонев. На свой ред Лъчезар Кръстев връчи на ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова медал на Агенция „Митници“ по повод 85-та годишнина от създаването на Академията.

30 години от създаването на специалността „Стопански и финансов контрол“ и 85-та годишнина от създаването на висшето училище бяха отбелязани с двудневна международна научно-практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”.

Отличени бяха и други контролни институции, а сред участниците в конференцията бяха и Цветан Цветков – председател на Сметна палата на Р. България, Румен Спецов – изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, д-р Стефан Белчев – директор на Агенция за държавна финансова инспекция, Огнян Тодоров – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” към Министерство на финансите, проф. д-р Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.