Пеевски

В 13 от 14 случая на „Прокуратурата срещу Пеевски“ има отказ от образуване на досъдебно производство

Защо оценката на евродепутатите за България е "корупция, ниско ниво на свободата на словото и медиите"? Какво свърши Временната комисия „Магнитски“ за 25 работни дни?

Темите коментира в “Законът и Темида“ адвокат Надежда Йорданова, председател на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерство на финансите на Съединените американски щати на основание глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права в 46 Народно събрание.

Задачите на Временната комисия “Магнитски“ бяха в три посоки: първо, да се установи какви са причините, поради които българските институции не са засекли проблемните сделки, поведение, нарушенията и корупционните практики на санкционираните лица, сочи адвокат Йорданова.

Следващата група задачи беше да установим какво прави към настоящия момент българската държава, така че да ограничи негативния ефект от наложените санкции върху българския обществен икономически живот.

Третата група задачи са – какви нормативни промени трябва да се направят, за да бъде българската държава и икономика предпазена за в бъдеще от такива ситуации.

"По време на проведените четири заседания ние работихме и по трите направления. По установяване на причините  за санкциите – получихме информация от прокуратурата, изслушахме МВР, ДАНС, управителя и подуправителя на БНБ. Сякаш това е линията, по която констатациите до момента са най-обезпокоителни.

Стана ясно, че, от 2 юни до 15 септември, до приключване на работа на 46-ия парламент, нито една от институциите, която има отговорности за борба с корупцията и изпирането на мръсни пари, не беше възложила проверка, за да установи самата тя какви са нейните пропуски. Кои слабости в системите на институции или на конкретни отговорни лица са допуснали това бездействие, че да се стигне до тази ситуация?

От информацията, предоставена от Главна прокуратура, стана скандално ясно, че спрямо Пеевски се е работило по 14 случая, в 13 от тях има отказ за образуване на досъдебно производство, с други думи отказ от разследване. А в 14-ия случай е имало досъдебно производство, но е било прекратено.

Отказвайки да разследва 13 случая, на практика прокуратурата изпира Пеевски."