Административиен съд - Благоевград

Осъдиха община Благоевград да плати 20 000 лева за неимуществени вреди

Състав на Окръжния съд – Благоевград, председателстван от съдия Владимир Ковачев, е присъдил да бъде изплатена на 24-годишна жена от Благоевград сумата от 20 000 лева обезщетение за причинените й неимуществени вреди.

Инцидентът е станал на 16 януари тази година, когато ищцата, по време на разходка на територията на обществения парк в  Благоевград, намиращ се в района между бул. „Св. Димитър Солунски“ и бул. „Александър Стамболийски“, пропаднала в необезопасена шахта.

Община Благоевград е осъдена да заплати и сумата от 175 лева, представляваща обезщетение за причинените на ищцата вследствие на същия инцидент имуществени вреди. Окръжният съд е отхвърлил предявения иск за присъждане на обезщетение за неимуществените вреди за разликата между присъдените 20 000 лева и претендираните 30 000 лева.

В съдебния акт е отхвърлено като неоснователно оплакването на ответника, че за поддръжката на тази шахта отговаря водоснабдителното дружество. Съдът приема, че като елемент от парка община Благоевград е длъжна да осигури и поддържа шахтата така, че тя да е безопасна за преминаващите оттам граждани. Според магистрата, постановил акта: "В случая не може да се очаква ищцата да знае за състоянието на шахтата и да я заобиколи. Без значение е дали ищцата е минавала често оттам и дали е знаела, че капакът на шахтата липсва. На гражданите не може да се вмени в задължение да знаят и помнят къде в града шахтите не са обезопасени и още по-малко може да им се вмени във вина, че не са се опазили от пропадане в тях."

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд град София в двуседмичен срок.