КПКОНПИ

КПКОНПИ поиска конфискация на имущество за над 2.2 млн. лева

На редовното си заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата в окръжни съдилища в страната на стойност 2 219 571,69 лв. В цената са включени и 7 недвижими имота, както и 6 моторни превозни средства.

В Окръжен съд – Варна се внася иск срещу Стоян Стоянов на стойност 1 361 566.30 лева. В момента той е главен секретар на Икономическия университет във Варна, а до 2019 г. е бил заместник-ректор по финанси и материална база. Според комисията на Сотир Цацаров, Стоянов не е подал в срок годишната си декларация, заради което му е направена пълна имуществена проверка. "Решението на КПКОНПИ за внасяне на исковата молба засяга претенции срещу Стоян Стоянов като физическо лице по гражданско-правен ред и нямат никакво отношение към дейността на Икономически университет – Варна", коментираха от висшето учебно заведение. 

От Мирослав Николов, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, се претендира сумата от 174 492,11 лв. пред Окръжен съд-Ямбол. Той е с обвинение от прокуратурата за умишлена безстопанственост, от която е настъпила щета за Фонда.

В Софийски градски съд се внася искова молба срещу Теодора Симеонова на стойност 430 784,29 лв. Иска се и отнемане в полза на държавата на два недвижими имота и 2 моторни превозни средства. Симеонова е обвинена от прокуратурата за това, че е действала като помагач при изплащане на крупна парична сума по банков път на лице, което не е титуляр по сметка, без правно основание.

Срещу Георги Иванов се внася иск на стойност 131 761,49 лв. в Окръжен съд – Плевен. В исковата молба са включени и 5 недвижими имота и 4 моторни превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че като представител на държавно предприятие, умишлено е заблудил лице, че ще му посредничи в набавяне на документи за процедура по обществена поръчка, за да може конкретната фирма да получи одобрение при възлагането на поръчката.

В Окръжен съд – Варна се внася иск срещу Румен Славев на стойност 120 967.50 лв. Той е привлечен като обвиняем от прокуратурата за измама, представяйки се за служител на фирма, чийто продукти е следвало да бъдат предварително заплатени. Въпреки извършените парични преводи, продукти не са били доставени и по този начин е причинена вреда за пострадалите в особено големи размери.