съд враца

Новите зам.-окръжни прокурори на Враца встъпиха в длъжност

Силвия Миленкова и Елена Станева – Кирова встъпиха в длъжност като заместници на административния ръководител – заместник окръжни прокурори в Окръжна прокуратура.Враца.

Прокурор Силвия Миленкова е завършила висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През периода 1999 г. – 2004 г. е работила като прокурор в Районна прокуратура-Враца, а след това в Окръжна прокуратура-Враца. Била е наблюдаващ прокурор по едно от първите дела срещу организирани престъпни групи в страната – групата на Йордан Тонов, създадена с цел разпространение на наркотични вещества и склоняване към проституция.

Прокурор Елена Станева – Кирова е завършила висшето си юридическо образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. От 2003 г. до 2010 г. е работила в Областната дирекция на МВР – Враца. През 2010 г., с Решение на Висшия съдебен съвет, Елена Валериева Станева – Кирова е била назначена на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура-Враца, а от 2018 г. е повишена в ранг „прокурор в Окръжна прокуратура“.

Прокурор Станева е определена за говорител на Окръжна прокуратура-Враца.