ВАС

Съдът върна за повторно разглеждане жалбата на ПП „Българско лято“ за списъка „Магнитски“

Петчленка на Върховния административен съд върна за повторно разглеждане пред тричленен състав жалбата на партия "Гражданска платформа Българско лято" срещу решението на Министерски съвет за включването ѝ в списък във връзка с наложените от САЩ санкции на български лица по закона "Магнитски".

В края на юни тричленка на ВАС отхвърля жалбата на партията за незаконосъобразност на решението на МС и прекратява производството по делото.

Актът на правителството, с който се създава списъка по санкциите "Магнитски", задължава министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

Според петчленния съдебен състав ПП ГПБГ има правен интерес от оспорването и подадената жалба срещу решението на Министерския съвет е допустима за разглеждане. Като се допълва, че право да оспорват административните актове имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от тях, или за които те пораждат задължение. Затова съдът отменя решението на тричленния състав в тази му част. Съдиите обаче отбелязват, че правилно е било отказано спиране на изпълнението на решението на МС.

Определението е окончателно.