учение пожарна

Пожаро-тактическо учение се проведе в Русе

Екипи на Единната спасителна система проиграха действия при инцидент с изтичане на нa гaз пpoпaн бyтaн от цистерна. „Ликвидиране на възникнала авария на жп разтоварището на „Порт Булмаркет“ ЕАД с изтичане на втечнен въглеводороден газ – „пропан-бутан“ от жп цистерна“ бе темата на проведеното днес в Русе пожаро-тактическо учение (ПТУ) на територията на „Порт Булмаркет“ ЕАД, собственост на „Булмаркет Груп“ ЕАД. То се реализира в изпълнение на утвърдените цели за дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе за 2021 г. и утвърден тематичен план за провеждане на професионалното обучение на служителите от РДПБЗН-Русе.

В действията участваха оперативните структури на РДПБЗН-Русе, ОДМВР – Русе, останалите основни съставни части на Единната спасителна система /ЕЕН112, БЧК, ЦСМП – Русе и т.н./, представители на ръководството за обекта, както и доброволци от сформираното доброволно формирование на Община Русе. „Целта на подобни учения е да се даде възможност за стиковане и подобряване на координацията между екипите на ЕСС, при такъв тип инциденти, които напоследък зачестиха и в региона“, обясни  главен инспектор Веселин Марков – началник сектор „Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност“ в РДПБЗН – Русе, който бе и ръководител на пожаро-тактическото учение. Той допълни още, че в хода на занятието се въвеждат и допълнителни елементи – ситуации, които да усложнят предваритело зададената обстановка, за да може максимално бързо и точно да се изчистят всички моменти в координацията на екипите, работещи на терен.

На място бе сформиран временен Оперативен щаб и проиграно взаимодействието между отделните екипите от ЕСС, работещи на терен, в синхрон с ръководството на обекта и доброволците в следната ситуация: В процеса на разтоварване на ВВГ се разкъсва износената частично и с нарушена цялост гъвката връзка, свързваща цистерната и резервоарите на разтоварището, започва неконтролируемо изтичане на втечнен ВВГ. Поради неустановени причини не сработва и скоростният отсекател на жп цистерната, тип „Гестра“. Газовите сензори на Единна система за предотвратяване на аварии (ЕСПА), отчитат наличието на газ в концентрация над 20% от долна концентрационна граница на взривяемост (ДКГВ) и подава звуков и светлинен сигнал за опасност.

До пристигане на първите екипи от ЕСС на терен се е образувал разлив от втечнен ВВГ с диаметър от около 20 метра и газов облак с размери около 40 на 50 метра.  Двама работници, намиращи се на мястото в момента на възникване на инцидента, са силно обгазени и са с опасност за живота, а трети – е по-леко пострадал. Има опасност жп цистерната да се разхерметизира и при попадане на случаен огнеизточник в съприкосновение с газовия облак да се взриви, което би довело до възникване на разкъсавания на основни и второстепенни тръбопроводи, разрушавания на носещи конструкции частично или пълно разрушение на сграден фонд и инфраструктура в и около зоната на възникналата авария.

Съгласно разработения и действащ авариен план за обекта, при един евентуален взрив могат да бъдат засегнати голям процент от сградния фонд и инфраструктурата в широк радиус от точката на възникналата аварията, а в зоната попадат и други големи обекти. В тази връзка се извършва и проверка в оповестяването и информирането на евентуално засегнатите при такава ситуация /сигнализират се отговорниците на обекти, кметове или преставители на близките населени места и т.н./, с оглед предприемане на адекватни действия по евакуация или други действия за спасяване на живота и здравето на хората.