гергана мутафова

ВСС пак се захвана с е-правосъдието

Проект за изграждане на Единна информационна система на съдилищата бе представен в понеделник (26 юли) във Висшия съдебен съвет. Според ръководителят на проекта Гергана Мутафова, системата отговаря на всички законови и подзаконови изисквания, за да се осъществява е-правосъдието. 

В началото на миналата година 17 пилотни съдилища заработиха с електронната информационна системата, като до края на 2020 г. са се включили 43 съдилища. Всяка нова система, особено тази, която обхваща не само модули по случайно разпределение на дела, по деловодно управление на делата, но и по дейности, които касаят самото разглеждане на делата трябвало да бъде усвоявана много бързо от съдилищата.

Поради необходимостта от доизграждане и оптимизиране на функционалностите на системата ВСС прие през септември  2020 г. да се преустанови образуването на дела в системата до нейното оптимизиране. Към настоящия момент всички съдилища образуват дела в тази система и проявяват изключителна мотивираност и желание за работа с е-системата.

ВСС продължава да работи по оптимизирането на системата в полза на правосъдието и на гражданите. От 30 юни 2021 г. електронни дела и електронните съдебните актове по тези дела ще бъдат доминиращи пред хартиените – т.е. вече ще се образуват само електронни дела. Шефът на проекта Мутафова обясни, че проектът се изпълнява от ВСС благодарение на сключен договор между съвета и Оперативна програма "Добро управление“.

Единната информационна система на съдилищата е за вътрешно ведомствено ползване, за да могат да се изработват електронни дела от самото иницииране на документ до приключването на решение на съда чрез присъда. Тя е една жива система, която се променя непрекъснато, заяви Мутафова. Според нея системата трябва да бъде надграждана, усъвършенствана, за да се ползва от потребителите.

Правителството на съдебната власт е получило много критики за електронната система от магистрати и служители, както и от други ползватели, че ВСС не бил готов да започне с електронното правосъдие. Координаторът на системата Вероника Имова заяви, че единната информационна система е  мечта отпреди 10 години. Когато през 2011 г. се заговори за електронно правосъдие, това бе един от основните елементи, заложени в усъвършенстването и реформата на съдебната система, обясни Имова.

Според Имова етапите в е-законодателството протичали във времето непропорционално. След като през 2016 г. бе променен Закона за съдебната власт по отношение на организацията на работа на съдилищата, през 2018 г. се въведоха и процесуални действия и съдебни актове в електронна форма. Оттогава досега в процесуалното законодателство липсват норми, които да уреждат изготвянето на съдебни актове в е-форма и извършване на процесуални действия в такава форма.

9928 потребители има в единната информационна системата, 3046 съдебни заседатели засега работят в нея. Общо 950 магистрати работят дистанционно със системата, която се състои от 38 модула, като 19 от тях са функционални, а останалите 19 имат спомагателни роли в работата й.