ВСС Лозан Панов

След решение на АССГ Лозан Панов получи достъп до документите за извършваните спрямо него проверки от ИВСС и ги публикува

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) получи копия от документите (доклади и протоколи от обсъждането и приемането им) относно трите извършени спрямо него проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Това се случи след решение от 16.07.2021 г. на Административен съд – София-град, с което на главния инспектор се указва да предостави пълен достъп до заявената от председателя на ВКС информация, засягаща извършените спрямо него проверки през 2017 г.2019 г. и 2020 г. 

За започването на всички проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу председателя на ВКС обществото е информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, оказващи влияние върху доверието към съдебната система, което в демократичните държави е прието за висша ценност. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, представлява или би представлявала обществен интерес.

Затова председателят на Върховния касационен съд публикува получените документи относно трите извършени спрямо него проверки. Тази информация е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона институции.