Административен съд София - сграда

Дело за грабеж, продължило почти 24 г., посочи ИВСС

Дело за грабеж на лични ценности в района Централна гара – София, продължило почти 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС при разглеждане на 184 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 април – 30 юни 2021 г. От тях 143 са основателни, като 35 са по наказателни, а 108 – по граждански, търговски и административни дела.

За целия си период наказателното производство е останало на досъдебна фаза. То е спирано два пъти за период от общо 22 години и 4 месеца (от 25.09.1998 г. до 23.03.2011 г. и от 23.03.2011 г. до 03.02.2021 г.). За първи път наказателното производство е спряно с постановление от 25.09.1998 г., поради невъзможност пострадалият да бъде разпитан, като е установено, че той е напуснал страната. За целия този период на спирането от близо 12 години и 6 месеца разследващите органи не са предприели действия за установяване на адреса на пострадалия, за да може да бъде призован и разпитан.

Делото е спряно за втори път с постановление от 23.03.2011 г. на наблюдаващия прокурор на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК (поради неразкриване на извършителя на престъплението). Със същото постановление наказателното производство е прекратено спрямо тримата обвиняеми на основание чл. 244, ал. 2 НПК, тъй като по силата на законовата норма ако в случаите по чл. 244, ал. 1, т. 2 има привлечен обвиняем, наказателното производство спрямо него се прекратява. В материалите по делото обаче не се съдържат доказателства за връчване на постановлението за прекратяване на обвиняемите и на пострадалия.

Едва с постановление от 03.02.2021 г. на прокурор от СРП, досъдебното производство е възобновено и наказателното производство по описа на СРП, образувано и водено срещу тримата обвиняеми за престъпление по чл. 199, ал.1, т. 1 НК е прекратено поради изтекла абсолютна давност за наказателно преследване.