сгс

СГП протестира разрешения за строеж в Студентски град

В Софийска градска прокуратура (СГП) е постъпил сигнал, препратен по компетентност от Върховна касационна прокуратура (ВКП), относно срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „8-ми декември“ в участъка между ул. „Проф. Н. Генчев“ и ул. „Акад. Боян Петканчин“, район „Студентски“.

Преди една година и половина на терена са започнали изкопни работи. В началото на 2021 г. изкопът се е срутил и е компрометирал част от пътната и тротоарна настилка. Във връзка с подаден сигнал за възникнала авария е извършена проверка от РДНСК София и е издадена заповед за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, с изключение на мерките за незабавно обезопасяване на строежа.

Преписката в СГП е образувана по сигнал от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) с приложения към него до ВАП, препратен в СГП по компетентност. Приложени са и материали, събрани в хода на възложената от Софийската районна прокуратура (СРП) проверка, която е прекратена и изпратена в СГП по компетентност, както и допълнително постъпили в СРП материали – сигнал от живущи в района до СРП във връзка със срутване и затваряне на част от пътното платно.

СГП внесе протест до Административен съд София – град срещу разрешения за строежи, както и заповеди за допълване на Разрешения за строеж, одобрени от Главния архитект на СО, с които е допуснато изменение в одобрените инвестиционни проекти относно посочени в нея съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Оспорените от прокуратурата като нищожни разрешения за строеж в два имота по плана на гр. София, м. „Студентски град“, са издадени при допуснати особено тежки нарушения на административно-производствените правила, материалния закон, както и заобикаля целта на закона, довели до тяхната нищожност.

СГП твърди, че не са спазени изискванията по чл. 144, ал. 1, ал. 2 и 3 от ЗУТ за одобряване на инвестиционните проекти, които са послужили като основание за издаване на Разрешенията за строеж, а така също и че извършената предварителна оценка за съответствие с предвижданията не е изпълнявала чл. 142, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ. Липсва и оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, съгласно изискването на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Според прокуратурата разрешенията имат негоден предмет, тъй като са издадени за извършване на изкоп и укрепване на изкопи, които не съставляват самостоятелен строеж, което нарушава нормата на чл. 152 от ЗУТ.