прокурори ученици

Обвинители от РП – Бургас представиха професията пред повече от 100 ученици от Бургас и Несебър

Над 100 ученици от шест учебни заведения в Бургас и Несебър получиха преки впечатления от работата и правомощията на прокурора, запознати бяха и със статута на магистратите. Те станаха част от образователната програма на ВСС – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, целта на която е да бъде формирана правна грамотност в подрастващите, с което да се извърши превенция на детската и младежката престъпност.

През месеците май и юни на 2021 г. в  ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, НЕГ „Гьоте“ – Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Бургас, ПГРЕ „Г.С. Раковски“ – Бургас, ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас и СОУ „Любен Каравелов“ – Несебър бе проведен специален курс на обучение, а лектори бяха прокурорите от Районна прокуратура – Бургас – Зоя Милтиядова, Щелиян Димитров, Богомила Колева, Зорница Щърбева, Керка Дюлгреска, Валя Диамандиева и Стела Мешова.

Двете теми от лекционния курс бяха изцяло съобразени с програмата в учебните заведения – „Представяне на професията съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“ и „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица“.

Лекциите, презентирани на достъпен за учениците език, предизвикаха множество дискусии. Огромен интерес предизвикаха начините за разпит на малолетни свидетели в така наречените „сини“ стаи, начинът на събиране на доказателства, необходими за повдигане на обвинения, определяне на наказанията, с оглед смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. В беседите учениците проявиха интерес и към видовете наркотични вещества. Тяхното въздействие върху организма. Рисковете, последиците, зависимостите, които се създават при употреба на наркотици. Засилен бе и интересът и по въпросите, касаещи управлението на МПС след употреба на наркотични вещества.

Учениците взеха участие в различни казуси, бе им предоставена възможност да облекат и да се снимат с прокурорски тоги.

В края на всеки час учениците получиха подаръци – Конституцията на Република България и множество брошури, съдържащи информация за органите на съдебната власт, ВСС, независимостта на съдебната власт, защита в дигиталния свят, участието на деца в наказателния процес и други.