умбалсм пирогов

НЗОК бръкна в „Пирогов“ и установи куп нарушения

НЗОК е установила пет вида нарушения при проверката на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

Проверката е установила следните нарушения:

• неспазен диагностично-лечебен алгоритъм;

• отчетена, но неизвършена дейност;

• заплащане от здравноосигурено лице на медицинска дейност, която вече е била платена от НЗОК;

• включени в историята на заболяванията на здравноосигуреното лице медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение;

• отчетена и заплатена дейност за конкретни здравноосигурени лица, които не са лежали в "Пирогов" за периода на хоспитализация

В периода от 28 май до 10 юли 2021 г. НЗОК извърши проверка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”, за изпълнение на договора за оказване на болнична медицинска помощ в съответствие с Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020-2022 година.

Проверени са 802 броя съпътстваща пациента документация „История на заболяването“ (ИЗ) на задължително осигурени лица (ЗОЛ), хоспитализирани по:

Клинична пътека (КП) № 75.1 „Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст”;

Клинична пътека № 87.1 „Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”;

Клинична пътека № 192 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции“;

Клинична пътека № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“.

Резултатите от извършената проверка са отразени в съответните протоколи.

На основание Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), лечебното заведение следва да възстанови на НЗОК неоснователно получената сума в размер на 1 068 005.40 лева. Освен това лечебното заведение следва да възстанови на НЗОК неоснователно получената сума в размер на 36 737.80 лева.

Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия.