in memoriam

В памет на съдия Елица Йорданова

На 48-годишна възраст ни напусна съдия Елица Йорданова. Тя има над 21 години стаж като съдия. Била е заместник председател на Районен съд – Добрич, след това е правораздавала в Окръжен съд – Добрич. От 11.02.2019 г. е съдия в Първо гражданско отделение на Софийски градски съд.

Опелото ще се състои на 13.07.2021  г. от 12.00 ч. в гр.Добрич.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!