ГраницаКПП "Капитан Андреево"

Пет недекларирани милиона са заловили митничарите само през юни

Валута с левова равностойност близо 5 млн. лева откриха митнически служители през юни на различни гранични пунктове в страната. Тази сума, задържана само в рамките на предходния месец, е повече от установената за всяка една календарна година в периода 2015 г. – 2020 г.*, показват данните на Агенция „Митници“.

Недекларираните суми в размер общо на 1 440 315 евро, 907 090 британски лири и 21 340 щатски долара възлизат на равностойност от 4 928 060,25 лева. За разлика от общата европейска валута, която от години е най-често установяваната на българските граници, британски лири в такива размери са ново явление, което се наблюдава особено интензивно през тази година. В годините от приемането на България в ЕС досега опитите за пренос на недекларирани щатски долари намаляват за сметка на други валути.

В по-голямата част от случаите парите са открити в кабините на турски товарни автомобили, след като шофьорите не са декларирали пред митническите служители суми над лимита от 10 000 евро.

В голямата си част камионите са се движили по маршрути от Великобритания и други държави от Западна Европа към Турция, като митническите служители откриват недекларираните парични средства при проверки на вход в България на границите от Сърбия (МП Калотина) и от Румъния (ГКПП Дунав мост Русе и ГКПП Дунав мост Видин), както и на изход от страната за Турция. На МП Капитан Андреево е открита и рекордната за последните повече от десет години валута в размер на 1 984 969 лева в британски лири и евро, намерени в два камиона.

През месец юни е установен нарушител – български гражданин, пътуващ с лек автомобил, който е направил опит да изнесе през МП Капитан Андреево 650 000 евро (1 271 289 лева), като декларирал само част от валутата – 8500 евро, а останалите носел укрити около тялото си.

Съгласно Наказателния кодекс преносът през външните за ЕС граници на недекларирани парични средства в особено големи размери е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба в размер на една пета от стойността на предмета на престъплението. Когато поради по-ниския размер на сумата случаят следва да се санкционира по административен ред, Валутният закон предвижда глоба в размер на една пета от стойността на недекларираните парични средства, а когато парите са били укрити, глобата е в размер на една четвърт от тяхната стойност.

При недеклариране на парични средства, пренасяни през вътрешна за Съюза граница, Валутният закон също предвижда глоба за нарушителите.

Агенция „Митници“ напомня, че суми с равностойност над 10 000 евро трябва задължително да се декларират писмено при преминаване на външна граница на ЕС, а при преминаване на вътрешна граница с друга държава членка – при запитване от митнически служител. Декларирането не е свързано със заплащане на такси или данъци от преносителя.