митници Бг Англия

Сътрудничеството между британските и българските митници е активно и успешно

Излизането на Обединеното кралство от ЕС промени правната база за взаимната административна помощ, но сътрудничеството между британската и българската митнически администрации продължава да е активно и успешно –  това стана ясно по време на среща на ръководството на Агенция „Митници“ със Стефани Джойс, офицер за връзка към Британската приходна и митническа администрация.

Директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев обсъди със Стефани Джойс сътрудничеството в областта на противодействието на преноса на необявени парични средства, като бе обменена информация за законодателството и нормативната практика в двете държави.

По време на срещата, която се проведе в Централното митническо управление бе подчертано, че Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Великобритания съдържа разпоредби, регламентиращи взаимодействието при предотвратяването, разкриването и борбата с нарушенията на митническото законодателство, поради което преходът при Брекзит е преминал плавно и двете страни могат да продължат комуникацията на нова основа и в нова рамка.