укааз митници

Министър Асен Василев поздрави митничарите със 7 юли – техния професионален празник

Министърът на финансите Асен Василев поздрави митническите служители по повод професионалния им празник – 7 юли.   „В дейността на приходните администрации Агенция „Митници“ заема изключително важно място. Пожелавам на служителите в митническата администрация да продължат да работят усилено, честно и прозрачно, отстоявайки всекидневно принципите на своя професионален кодекс“, се казва в поздравителния адрес.

„В последните месеци Агенция „Митници“ постигна значително подобрение на финансовите резултати. Реализирани са сериозни успехи в борбата с митническите и валутните нарушения. Заедно поставихме основите за бъдещо развитие с цел издигане на професионалния престиж на тази отговорна организация“, заявява министърът на финансите.

„Българската митническа администрация има многобройни и разнообразни правомощия, така че днес празнуват не само инспекторите, но и юристите, финансистите и икономистите, химиците, администраторите, техническите лица и всички други специалисти, които са важна и равнопоставена част от Агенция „Митници“, посочва още Асен Василев и пожелава на митническите служителите здраве и лично удовлетворение.

„Нека с професионалните си постижения продължите да издигате авторитета на професията, доверието на обществото и да подпомагате икономическото развитие на страната ни!“, завършва поздравленията си министър Асен Василев.

Историческа справка:

На 7 юли 1879 г. с Указ №2 на княз Александър I Батенберг са учредени митниците и митарствените пунктове на Княжество България. В указа е записано, че основната задача на новосъздадената институция е „за да се запазят интересите на Княжеството”.

Веднага след Освобождението в митниците работят Захари Стоянов и Никола Обретенов. Писателят и общественик Михалаки Георгиев организира приемането и управлението на Митница Видин, а по-късно става и главен ревизор на митниците – отговорен пост към Министерство на финансите. Революционерът Георги Хаджи Денков е първият управител на Митница Свищов. Славка Иванова е първата жена в Софийската митница, която започва работа през 1948 г.

7 юли е част от институционалната памет на българската митническа администрация, поради което с  Решение №685/10.09.2015 г. на Министерски съвет този ден се отбелязва като официален професионален празник.