Ремонтират Закона за Черноморското крайбрежие по поръчка на „бетонджиите“

Ако някой още не е разбрал, това е хотел, построен преди три-четири петилетки от собствениците на “Винпром Пещера”. Разрешението му е за ремонт на ресторант с лятна градина, но… отдавна никой не помни нито кой го е издал, нито как се е казвал кмета на Несебър, нито чия партия инсталира изпълнителният директор на курорта “Слънчев бряг”. Никой ли?

Още през май в приоритетната програма на 49-ото Народно събрание залегнаха промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, но след близо половингодишно имитиране на консултации и преговори между заинтересованите страни, до окончателен вариант на текстовете така и не се стигна. Така че сега,когато уйдурмата около кметските избори вече е на приключване, народните представители да се върнат в пленарната зала и да се заемат с работата, за която народът им плаща луди пари

За последно, поредният „черноморски“ проект се появи през септември, надлежно подписан от Кирил Петков, Христо Иванов, Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В стил, типичен за т. нар. управленска сглобка, въпросният проект не беше подложен на задължителните обществени консултации, не бе обсъден с нито едно държавно ведомство или пък със съответния орган на местното самоуправление.

От подробния анализ на екозащитниците от „Зелени закони” и активната работа на бившия заместник-министър на околната среда Тома Белев, става ясно, че предвидените промени

изобщо няма да опазят Черноморието от презастрояване.

Тъкмо обратното – въпросният ремонт даже ще отмени ключови победи на гражданското общество, постигнати след скандала „Дюнигейт” и довели до по-добро опазване на дюните.

И още – за пореден път нашите нормотворци сътвориха нещо като… кавър версията на народната приказка „Клан, клан, недоклан…“. Създавайки по този начин огромни рискове за застрояване на плажовете и дюните

чрез незаконни подробни устройствени планове.

Това е и причината поради която експертите на „Зелени закони” предлагат проекта за ремонт на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да бъде изтеглен, а текстовете в него – изчистени, прецезирани и подложени на обсъждане до постигане на обществен консенсус по въпроса.

Тук е моментът да припомним, че това е

трети по ред „черноморски“ строителен законопроект,

внесен в парламентарното деловодство от 2021 г. насам. Тоест – откакто управленския монопол на ГЕРБ бе пратен в килера на историята. Първите два бяха дело на депутатите на „Зелено движение“ – в 45-ото Народно събрание, и на „Продължаваме промяната“ – в 48-ия парламент.

Крайният резултат от това яко, но необяснимо тупкане на топката, е очевиден –

природата по брега на морето продължава да изчезва!

Извършеният от „Зелени закони“ анализ на законопроекта показва, че измененията в норматива ще имат ограничен ефект, докато рисковете от неговото приемане надхвърлят значително очакваните ползи, без дори да можем да предположим какви допълнителни опасности крие самото му „отваряне”  в този спорен парламент.

Като единствена и безспорно силна страна на законопроекта, природозащитниците определят въвеждането на

забрана за увреждане и унищожаване на някои видове дюни.

Нещо, което от години се случва навсякъде по морето и съвсем безнаказано. Справка – случаят с дюните на къмпинг „Смокиня“ и плаж „Каваците“.

Ограничението се въвежда и чрез самостоятелно вписване като разпоредба, и чрез отделна забрана за движение на самодвижещи се земекопни и верижни машини.

По отношение режима на строителство по крайбрежието обаче не се предвиждат значителни положителни изменения. За сметка на това се предвижда обезщетяване на собствениците на имоти, попадащи в обхвата на 500-метровата зона зад плажовете за природосъобразен туризъм „Иракли”, „Бяла-Карадере” и „Корал”. Тук трябва обаче природозащитниците посочват някои особености, които не са отчетени в подготовката на проектозакона.

Така например, Община Бяла, където се намира уж природозащитеният плаж „Бяла-Карадере”, има действащи изменения на Териториално-устройствения план и на Подробния устройствен план, които

предвиждат застрояване зад плажа „Карадере“.

И двата документа са приети в нарушение на Закона за опазване на околната среда и водите – без екологични оценки, така че не могат да бъдат приложени преди да се процедират по реда на ЗООС и ЗБР. Нещо, което е абсолютно задължително заради прилагане на Директивата за стратегическа екологична оценка и на Директивата за природните местообитания.

Община Несебър, в която се намира еко-плажът „Иракли”, има действащ териториално устройствен план, който не предвижда никакво застрояване.

Община Царево, на чиято територия е плаж „Корал”,

продължава да е без действащ общ устройствен план.

Причината е, че последното изменение на общия устройствен план от 2008 г. не е минало задължителните процедури по реда на ЗООС и нормативната уредба на „Натура 2000“ и затова –  със заповеди на министрите на околната среда и на регионалното развитие – влизането му в сила е спряно.

И какво се получава в крайна сметка? Законопроектът предвижда обезщетения за собственици на имоти с предвидена урбанизация от устройствени планове, приети в нарушение на българското и европейското законодателство. Тоест – държавата се готви да плаща милиони за обезщетения на собственици, които

черпят права от незаконни устройствени планове.

Анализът на законопроекта ясно показва, че предложените изменения не са в състояние да ремонтират дефектите на действащия нормативен акт. Тъкмо обратното – даже свалят и остатъците от защитата на Черноморския бряг и дюните.

От „Зелени закони” настояват законопроектът да бъде изтеглен поради липса на консенсус между заинтересованите обществени групи и политиците, а  повторното му внасяне да стане едва след консенсус около неговия най-смислен и полезен вариант.