пещера

Земята под краката на смолянчанин се отвори и погълна гаража му

Огромна карстова пещера се отвори и погълна имущество в гараж на жител на смолянския квартал Устово. Тя се намира на метри от жилищни сгради, пречиствателната станция, точно над тунела на обходния път. Според специалисти дълбочината на пещерата е над 23 метра, но можела да стигне и до 75 метра.

Внезапно зейналата каверна е в имота на Димитър Илиев, като засяга и част от имот общинска собственост. „Стана в началото на месец юли. Когато го видях това нещо, ми излезе акълът. В гаража имам имущество, което изчезна. Пещерата погълна автомобилни двигатели, печка, пералня, прозорци, врати, съоръжения, агрегати. Няма следа от тях, пропаднали са надолу”, разказа Димитър Илиев.

Седмица преди отварянето на дупката той, заедно със зет си и големия си внук, пренасяли багаж в постройката. „Могли сме и тримата да пропаднем в пещерата и никой да не ни намери въобще”, допълни Илиев.

Според специалисти пропадналата част е приблизително на площ 5-6 кв. м., а дълбочината е до 22 метра. За обезопасяване на района на пропадане е необходимо да бъде направена картировка на каверната и районът да бъде ограден. Експертите са убедени, че каверната на тунела, отворила се при пробиване на пътното съоръжение преди много години, и новообразувалата се пещера, са пространствено свързани, но не се знае каква е връзката с останалите пещери в района.

Според спелеолога Марин Господинов става въпрос за новообразувала се пещера, която е пропастна. Първият отвес е „камбана“ с дълбочина от 23 метра и приблизителен обем от 720 куб. м., завършващ с блокаж от термогравитационни каменни блокове и глинесто-пясъчен слой. Непосредствено след него започва втори отвес, който е непроучен, тъй като текат активни геоложки процеси. Той посочва в становището си, че не са открити данни за пещерна флора и фауна, няма открити археологически материали, бедна е на вторични карстови образувания и не представлява културна или природна забележителност. Той дава препоръки да се сезират компетентните институции – МОСВ, МРРБ и АПИ, както и и да се потърси съдействие от Гражданска защита.

На 10-ти август е изпратен сигнал от общинска администрация до няколко институции – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Агенция „Пътна инфраструктура", Областна администрация –  Смолян, и Регионална инспекция по околна среда и водите – Смолян. Също така до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности" и „Геозащита" ЕООД – Перник, с молба да бъде извършен оглед на място и да се изготви становище от компетентните лица.

От МРРБ отговорили на общината, че следва да се състави комисия от представители на община Смолян, които заедно с експерти от МРРБ да извършат оглед на място и да съставят актуално становище с експертна оценка за геодинамичното състояние в района, придружено с графичен и снимков материал и последващи действия. От общината все още очакват проверката от „Геозащита“ ЕООД – Перник, за да започнат да проектират укрепителни дейности.

Предвид постъпилите сигнали за опасност за целостта на тунела, като част от републиканската пътна мрежа, е уведомена и Агенция „Пътна инфраструктура“.