ТЕЦ Брикел

ЕК води 16 наказателни процедури срещу нас

Има наказателни процедури на ЕК по отношение на неспазване на екологичното законодателство у нас, заяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. В момента съществуват 16 действащи активни наказателни процедури, уточни тя.

Няколко са ключовите проблеми пред МОСВ, основно те са насочени към спешни мерки във връзка с наказателните процедури. Друга тема, която е на дневен ред, са ускоряването на стратегическите проекти, както и дейностите, свързани с Оперативна програма „Околна среда“ и Плана за възстановяване и устойчивост, каза Карамфилова.

"В момента има 16 действащи активни наказателни процедури. Фокусът ще бъде насочен към три от тях. Една е наказателната процедура за нарушение на закриването и рекултивацията на депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на европейското законодателство. Наказателната процедура стартира през 2012 година. Предприети са действия, но миналата година ЕК обяви, че очаква в най-кратки срокове оставащите 12 депата да бъдат закрити. „Възможността за санкции е изключително голяма. Ако не бъдат закрити до 30 септември, се очаква еднократна санкция в размер на 8-цифрена сума в евро. При ново неизпълнение ще има санкция с всеки ден неизпълнение“, посочи министърът.

Очаква се решение на Върховния административен съд за ТЕЦ „Брикел“, обяви Карамфилова. „Присъствах на проверката на тогавашния министър Сандов. Основният проблем беше изпускането на неорганизирани емисии. Казано простичко – пуши отвсякъде. Трябва да се засили контролът. Към момента ТЕЦ „Брикел“ не работи. Предполагам, че планират ремонт“, добави тя.

По отношение на АМ „Струма“ Карамфилова заяви, че ЕК очаква да се съобрази оценката на съвместимост и приложенията на екологичното законодателство. „С последните решения, издадени от министър Сандов на 1 август 2022 г., той прекратява инвестиционните намерения, едното от които е свързано с участъка между лот 3.1 и 3.2. Това означава, че на този етап стоят и други възможности“, заяви служебният министър.