райски газ

Омбудсманът срещу модните сред тийнейджърите балони „райски газ“

Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на здравния министър Асена Сербезова, на председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание Антон Тонев и на председателя на Комисията за защита на потребителите Иван Френкев да вземат мерки срещу балоните с "райски газ".

Ковачева е сезирала тримата отговорни фактора за множество жалби от родители и граждански организации, в които те сигнализират за масовото разпространение и употреба от непълнолетни лица на диазотен оксид, известен като „райски газ“.

Диана Ковачева настоява да бъдат взети бързи мерки срещу все модното забавление – особено сред тийнейджърите – да дишат балони с "райски газ" на партита и празници в дискотеки и барове. Тези балони се продават свободно и легално, а доставката им онлайн е почти светкавична, отбелязва омбудсманът в съобщението до Министерството на здравеопазването и двете комисии. 

Омбудсманът препоръчва законодателни промени, ограничаващи разпространението и продажбата на "райски газ", както и информационна кампания, в която да се включат училища, родителски и пациентски организации, медии и лекари, които да информират обществото за опасностите от употребата на диазотен оксид.

Диана Ковачева се обръща и към Комисията за защита на потребителите, която да осъществи административен контрол върху целия вътрешен пазар с цел спиране разпространението и продажбата на опасната стока сред децата.

Непълнолетните се снабдяват с пълнителите с райски газ с различни аромати, като след това със специална помпа изкарват от устройствата самия газ и го засмукват. Дрогирането с райски газ системно се практикува в дискотеки и клубове. Само кратък преглед в интернет пространството е достатъчно, за да се открият стотици случаи на деца, които по разказите на родителите си системно използват райски газ и за съжаление вече има много пострадали деца след употребата му. Доказателство за това са и свободно разпилени празни опаковки по улиците и около заведенията, които най-често се посещават от младежи“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева подчертава, че в хода на проверката, която е образувала, се е консултирала с лекари педиатри. Те са й обяснили, че диазотният оксид е много опасен, особено когато се използва в комбинация с други вещества, наркотици или алкохол. Райският газ създава нереална представа за действителността, а след неговата употреба е възможно човек дори да не може да изкачи стълбите до дома си. Освен това хората, които са го употребили, са опасни не само за себе си, но и за околните – те халюцинират, изпаднат в психоза, дори са склонни към самоубийство.  

 „Събрани са данни за състояние на силен световъртеж, гадене и повръщане. Особено при децата райският газ влияе върху имунната система и може да доведе до остър недостиг на кислород. Има случаи на изтръпване и частична парализа на крайниците, като има данни за диагностицирани с аксонална полиневропатия, както и с дегенерация на гръбначния стълб“, посочва омбудсманът и допълва, че употребата на райския газ води до пристрастяване и отваря вратите за още по-тежки наркотици.

Омбудсманът подчертава, че и родителите настояват да се предприемат мерки, защото – дори и сериозно да разговарят с децата си и да им обясняват рисковете – това не дава голям резултат.

Диана Ковачева посочва, че редица държави вече са отчели рисковете при употребата на райския газ и са предприели действия, които ограничават продажбата му. В Ирландия продажбата на райски газ на лица под 18 години е криминализирала, а датското правителство още през 2020 г. след редица обезпокоителни инциденти, приема пакет от мерки за ограничаване на продажбата на диазотен оксид на непълнолетни.

Ковачева е притеснена, че още в края на 2021 г. на заседание на Националния съвет по наркотични вещества е прието решението „да се обсъди и изготви становище относно вредата и потенциалните рискове от употребата на диазотен оксид – „райски газ“, но до днешна дата такова становище няма и не са предприети никакви мерки за ограничаване разпространението и употребата на райски газ.

Ето защо Диана Ковачева настоява министър Асена Сербезова да я запознае със становището на Националния съвет по наркотични вещества, както и с предприетите мерки, а председателя на Комисията по здравеопазването в парламента – да организира специално заседание по темата, в което да участват всички заинтересовани страни – компетентните органи, родителските организации и лекари.